2018. március 2., péntek

Start


A zselici egyházközségek nagy része a 67-es út mentén fekszik. Ebből kifolyólag a 67. zsoltárral kérjük az Úr irgalmát és segítségét a megkezdett szolgálatunkra.

67. zsoltár
Magasztalja Istent minden nemzet!
Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten, derítse föl ránk arcának fényét, hadd ismerjék meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes népek! Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert te igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled a nemzeteket a földön. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes népek!  Földünk megadta gyümölcsét, megáldott minket Isten, a mi Istenünk. Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje őt a föld minden határa.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.