Bemutatkozás

Köszöntöm a kedves Olvasót, Érdeklődőt!

Váron István atya vagyok, és plébániai kormányzóként vezetem, szolgálom a rám bízott zselici egyházközségeket. Pár mondatban bemutatkoznék.
1979-ben születtem Barcson. Származásilag somogyi vagyok, Darányban nőttem fel. Kaposváron a Munkácsy Mihály Gimnáziumba jártam. 2002-ben kezdtem a szemináriumot (papnevelő intézet) Veszprémben. 2004-2006 között Franciaországban - Angers-ban - tanulhattam. 2008-ban szenteltek pappá. A papszentelést követően a kaposvári Szent Imre plébánián voltam káplán, majd Nagykanizsán a Szent József plébánia kormányzója lettem. Végül Lábod és térsége volt a szolgálati helyem.
Amit a papi szolgálatomban, és a tanításokban fontosnak tartok, hogy felnőtt keresztényekké váljunk. Azaz a szokás és hagyomány vallásosságból kikerülve meg tudjuk fogalmazni mind önmagunk mind mások számára, hogy miért is vagyunk keresztények, ki az az Isten, akiben hiszünk. Fontos, hogy az imádságaink valódi párbeszédekké válljanak köztünk és Isten között. Tapasztaljuk meg Isten létezését, és halljuk meg nekünk szóló üzenetét. Mindezek után pedig olyan emberi kapcsolatokat tudjunk kialakítani, melyek a kölcsönös megismerésre és a szolgáló szeretetre épülnek. Az ember önmaga és a kapcsolatai elég bonyolult rendszert alkotnak. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, aminek sok-sok következménye van a mindennapi élethelyezetekben. Ha önmagunkat megismertük, könnyebb másokkal együtt élnünk. Ha képesek vagyunk a változásra, fejlődésre, javulásra, bocsánat kérésre és megbocsátásra, akkor testileg-lelkileg jobban élhetünk.
A szolgálatom lényege - többek közt - az, hogy segítsek mindenkinek közelebb jutni Istenhez és önmagához s így egy boldogabb élethez. Minderre kérjük most Isten áldását!